12bz
Pomoc rodzinie
Sobota, 25 październik 2014 r.
03.09.2012
Kontakty z osobami, które zapewnią pomoc i wsparcie psychologiczne i oferta pomocy psychologicznej.
03.09.2012
Przed rodzinami wojskowymi stoi wiele wyzwań i trudności w czasie trwania misji.