12bz
12 Grupa Zabezpieczenia Medycznego
Niedziela, 23 listopad 2014 r.

Grupa Zabezpieczenia Medycznego, po wprowadzonych zmianach etatowych, została utworzona w 2006. roku, na bazie kompanii medycznej . Od momentu powstania, personel Grupy Zabezpieczenia Medycznego 12. Brygady Zmechanizowanej wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem medycznym brygady oraz odpowiada za przygotowanie specjalistyczne i realizację zabezpieczenia medycznego szkolenia i działalności bieżącej.

Zmiany, które zostały zapoczątkowane kilka lat temu, to ogromny skok jakościowy w wojskowej służbie zdrowia . Podjęte wtedy działania, między innymi :zlikwidowanie plutonów medycznych w batalionach i dywizjonach, doposażenie w nowoczesny sprzęt lekarski i ratowniczy, powstanie ambulatorium z  gabinetami: lekarskimi, stomatologicznym, fizykoterapii, psychologicznym i zabiegowym, oraz  utworzenie etatów dla ratowników medycznych w znaczący sposób wpłynęły na sprawniejszą pracę, jak i szkolenie na wyższym poziomie, a także polepszyły jakość świadczonych usług medycznych dla żołnierzy. Zmiany te, nie zmieniły podstawowych obowiązków spoczywających na lekarzach wojskowych. Obecnie lekarze jednostki wojskowej nadal sprawują opiekę na leczeniem, prowadzą szkolenia dla pozostałych żołnierzy brygady, prowadzą badania z zakresu medycyny pracy, jak również zabezpieczają szkolenia poligonowe. Wszystko to muszą pogodzić z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Ale to nie tylko nowoczesny sprzęt i wyposażenie decyduje o wartości pododdziału, a przede wszystkim wykwalifikowany personel  medyczny. Wśród  którego- oprócz oczywiście lekarzy i pielęgniarek-  są również  i ratownicy medyczni, którzy  w wielu czynnościach odciążają lekarzy. Wspomniani ratownicy medyczni, systematycznie podnoszą nie tylko swoje kwalifikacje, ale nabytą wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi żołnierzami z pododdziałów , w czasie organizowanych różnego rodzaju kursów szkoleniowych.

 

W szkoleniu właśnie ich  doświadczenie i umiejętności specjalistyczne i wojskowe jako instruktorów, są ogromnie przydatne. 

W każdych zajęciach organizowanym przez „medyków” , ogromną wagę przywiązuje się nie tylko do umiejętności udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki, ale również dąży się do maksymalnego zbliżenia szkolenia do realnych warunków i zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać  żołnierze zawodowi  w czasie służby, czy też poza nią. Z tego powodu, realizowane szkolenia charakteryzują się nie tylko dużą ilością krwi i pozorowaniem innych obrażeń zewnętrznych, ale i również dużą ilością prawdziwego potu,  wylewanego przez kursantów. Dlatego też, wśród pozostałych żołnierzy 12.Brygady Zmechanizowanej żołnierze z Grupy Zabezpieczenia Medycznego, uchodzą za „najlepszych żołnierzy wśród medyków i najlepszych medyków wśród żołnierzy”.

Potwierdzają to również opinie przełożonych na temat działania ratowników medycznych  brygady w misjach w Iraku, czy też w Afganistanie.

Grupa Zabezpieczenia Medycznego, oprócz działalności na rzecz brygady, współpracuje również z wojskowymi i cywilnymi Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. Dodatkowo świadczy usługi medyczne dla pozostałych instytucji wojskowych w Garnizonie Szczecin.

Dowódcy GZM

  • 2006-2010- ppłk Dariusz Dębowski
  • od 2010- ppłk Witold Bogulas